cz en
Úprkova 2, 695 01 Hodonín | tel. +420 518 351 051 | úterý - pátek: 9.00 - 17.00 hod, sobota - neděle: 13.00 - 17.00 hod, pondělí: zavřeno

Malý formát 2011

01.srpen 2011 - 28.srpen 2011

Mezinárodní malířské sympozium

 Vstup do galerie
Vstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerieVstup do galerie

 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace, byla svým zřizovatelem, Jihomoravským krajem, pověřená uspořádat ve spolupráci s Jihočeským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem v letech 2011 - 2013 v rámci mezinárodního projektu "Porta culturae", Mezinárodní malířské sympozium "Malý formát - Hodonín 2011".

 

Za účasti výtvarníků, kteří mají osobní a umělecký vztah ktěmto regionům, chtějí navázat na historické umělecké dění (Sdružení výtvarných umělců moravských) a rozvinout nynější tvůrčí malířské dění inspirované současným Hodonínem a jeho okolím.

Deset malířů z dotčených krajů bude v Hodoníně a jeho okolí pracovat v době od 1. 8. - 10. 8. 2011. Výsledky jejich tvůrčího snažení budou široké veřejnosti představeny na slavnostní vernisáži, která se uskuteční v Galerii výtvarného umění v Hodoníně dne 10. 8. 2011 v 18.30 hodin. Výstava potrvá do 28. 8. 2011.

 

...

 

Die Beitragsorganisation Galerie bildender Kunst in Hodonín wurde durch ihren Errichter, die Südmährische Region, beauftragt, in der Zusammenarbeit mit der Südböhmischen Region, der Vysočina Region und dem Niederosterreich im Rahmen des Internationales Projekts "Porta culturae", Internationales Symposium bildender Kunst - "Kleinformat - Hodonín 2011" in den Jahren 2011 - 2013 zu veranstalten.

 

Es nehmen die Gestalter teil, die eine persönliche und künstliche Beziehung zu diesen Regionen haben (Verein bildender Künstler Mährens), die an das historische Kunstgeschehen anknüpfen und die durch die Stadt Hodonín und ihre Umgebung inspirierte derzeitige schöpferische Mahlergeschehen entwickeln wollen.

Zehn Maler aus den besagten Regionen werden in der Zeit vom 1. 8. bis zum 10. 8. 2011 in Hodonín und in der Umgebung arbeiten. Die Ergebnisse ihrer schöpferischen Bemühungen werden der breiten Öffentlichkeit an der feierlichen Vernissage vorgestellt, die in der Galerie bildender Kunst in Hodonín am 10. 8. 2011 um 18.30 Uhr stattfinden wird. Die Ausstellung wird bis zum 28. 8. 2011 dauern.